Συμμετοχή της ΕΜVIS στο workshop του Business Innovation Greece