Παρουσίαση του iFOS


Παρουσίαση του IFOS και των υπόλοιπων 15 έργων που χρηματοδοτήθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Business Innovation Greece.