Το IFOS με μια ματιά

Καλώς ήρθατε στο iFOS

Το iFOS είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει στην δημιουργία μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας που θα παρέχει έγκαιρες προγνώσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Οι έγκαιρες  προειδοποιήσεις (Early Warning System) θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες  επιτρέποντας στους φορείς διαχείρισης των εγκαταστάσεων να ενεργήσουν άμεσα σε πιθανές αλλαγές στην ποιότητα του νερού στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το iFOS θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες για τα παράκτια ύδατα βασισμένες σε μετεωρολογικές και υδροδυναμικές προβλέψεις σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι προβλέψεις εντός της περιοχής μελέτης θα παράγονται μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας προσομοίωσης, συγκεκριμένα θα παρέχονται:

(α) Τρισδιάστατα μοντέλα παράκτιας υδροδυναμικής, (β) μοντέλα μηχανικής εκμάθησης για την ποιότητα του νερού.

 Οι προσομοιώσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά και, ως εκ τούτου, το σύστημα πληροφοριών νερού θα προσφέρει (i) χάρτες ημερήσιων συγκεντρώσεων βασικών παραμέτρων ποιότητας του νερού (χλωροφύλλη-α, θολότητα, ολικά διαλυμένα στερεά κ.λπ.) για κάθε ημέρα μιας δεκαήμερης προγνωστικής περιόδου και (ii) οπτικοποιήσεις όλων των διαθέσιμων πηγών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού (δορυφόροι και μετρήσεις πεδίου). Επιπλέον, ένα λειτουργικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) για μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού θα συνδυαστεί με το σύστημα πληροφοριών νερού. Το EWS θα χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη ποιότητα του ακατέργαστου θαλασσινού νερού για να παράξει εύκολα ερμηνεύσιμες έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με συμβάντα εμφάνισης και ανάπτυξης αλγών (HAB) ή αυξημένης θολότητας.

Η συγκεκριμένη επιχειρισιακή πλατφόρμα θα εφαρμοστεί σε περιοχή που περιλαμβάνει μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Συγκεκριμένα,  η μονάδα αφαλάτωσης βρίσκεται στον Σαρωνικό Κόλπο που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από τη Sychem για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – Διυλιστήρια Κορίνθου, για την παραγωγή πόσιμου και αφαλατωμένου νερού. Η περιοχή μελέτης καλύπτει τον Σαρωνικό, εστιάζοντας στο Βορειοδυτικό τμήμα του Κόλπου.

Το iFOS διαχειρίζεται από την EMVIS, εταιρία σύμβουλων μηχανικών, με ειδίκευση στη διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος, με έδρα την Αθήνα. Η EMVIS έχει αναπτύξει και στο παρελθόν επιχειρησιακές πλατφόρμες για υδάτινα σώματα όπως το Space-O και το PrimeWater. Μέσω της συνεργασίας με τον διαχειριστή της μονάδας αφαλάτωσης, το iFOS  αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει τις καθημερινές προκλήσεις στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και να αναπτύξει επιχειρησιακά συστήματα πρόγνωσης της ποιότητας του νερού στα παράκτια υδάτινα σώματα, που απαντούν ακριβώς στις υφιστάμενες ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης. Το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) και η SINTEF είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες στο ΙFOS για την αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.